Gjennom Opprop Tveten skaper vi en trygg læringsarena for utvalgte elever ved niende trinn. Med filmproduksjon som verktøy vil vi at den enkelte, i fellesskap med andre, opplever økt livsmestring og får verdifull arbeidslivstrening.

Les mer

 

59.9130249 10.8356556