Gjennom Opprop Tveten skaper vi en trygg arena for utvalgte elever. Med filmproduksjon og arbeidslivstrening som verktøy vil vi at den enkelte, i fellesskap med andre, opplever økt motivasjon og mestring i et annerledes klasserom.

Les mer

 

59.9130249 10.8356556