Gjennom ulike aktiviteter jobber vi for å få opp motivasjonen for læring og mestringsfølelsen blant utvalgte elever i ungdomsskolen. Vi tar elevene ut av deres vante miljø og skaper en møteplass på tvers av skolekrets.

Les mer

59.9130249 10.8356556