Om Opprop

Vi rekker hånda i været for læring, mestring og fellesskap!

Gjennom Opprop Tveten skaper vi en trygg arena for utvalgte elever. Med filmproduksjon og arbeidslivstrening som verktøy vil vi at den enkelte, i fellesskap med andre, opplever økt motivasjon og mestring i et annerledes klasserom.

Alle elever som er tilknyttet Opprop skal bli sett, hørt og få anledning til å utfolde seg. De skal være en del av et positivt fellesskap som får frem det beste i den enkelte, og alle som deltar på Opprop skal oppleve mestringsglede.

For å få til dette, jobber alle som er involvert i Opprop med en profesjonell filmproduksjon. Vi har valgt å jobbe med film fordi det gir oss mulighet til å jobbe på tvers av de ulike fagene i skolen, og det gir oss anledning til å utvikle den enkeltes praktiske og teoretiske kompetanse.

Marienlyst -, Lindeberg-, Frydenberg-, Rommen-, og Morellbakken skole i Oslo er valgt ut som pilotskoler for prosjektet. Tilbud om å delta blir gitt utvalgte elever fra 9.trinn ved de fem skolene, og det er skolens lærere og ledelse som avgjør hvilke elever som får et tilbud.

Opprop er i regi av Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Gjensidigestiftelsen bidrar med kompetanse og økonomisk støtte for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. De ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

59.9130249 10.8356556