Smakebitkurs

Opprop Smakebitkurs:

I år vil vi tilby smakebitkurs. Disse kursene er knyttet opp mot skolefagene utdanningsvalg og arbeidslivsfag og også
Opprops kortfilm.
Kursene er enkeltstående og hvert kurs varer i fem uker, hver tirsdag eller torsdag.
Smakebitkursene vil bli gjennomført på Tveten gård.

Smakebitkursene fordeler seg på følgende måte:

Filmproduksjonskurs:
Tirsdager (kl 12.30-15.00) fra 30.10.18 – 27.11.18.

Skuespillerkurs:
Torsdager (kl 12.30-15.00) fra 01.11.18-29.11.18.

Kostymekurs:
Tirsdager (kl 12.30-15.00) fra 08.01.19 – 05.02.19.

Scenografikurs:
Torsdager (kl 12.30-15.00) fra 10.01.19 – 07.02.19.

Foto- og filmkurs:
Tirsdager (kl 12.30-15.00) fra 26.02.19 – 26.03.19.

Lydkurs:
Torsdager (kl 12.30-15.00) fra 28.02.19 – 28.03.19.

59.9130249 10.8356556