Foreldre

Til foreldre som har elever ved Opprop Tveten:

På Opprop Tveten har vi utviklet et undervisningsprogram for å øke livsmestring blant elever på niende trinn som av ulike årsaker trenger en alternativ læringsarena. Ved å delta på Opprop Tveten vil ditt barn få oppleve en annerledes skoledag.

Én dag i uka, gjennom hele skoleåret, samles 9.trinnselever fra forskjellige skoler for å gjennomføre sin skoledag på Tveten gård, på Tveita. Vi ønsker å gi elever som deltar økt tro på seg selv og sine evner, og på den måten være et bidrag i en utfordrende skolehverdag.

Dette når vi gjennom kunstnerisk arbeid med filmproduksjon, arbeidslivstrening og livsmestringskurs. Hovedaktiviteten gjennom året er å lage en profesjonell kortfilm. Elevene vil lære hvordan en filmproduksjon starter fra idé til ferdig produkt. De jobber med historiefortelling, manus, scenografi, lyd og lys, kamera og skuespill.

På Opprop Tveten jobber vi i mindre grupper, noe som gir oss anledning til å se og å følge opp den enkelte elev tettere enn det fulle klasserom tillater. Vi ønsker å skape en trygg læringsarena hvor elevene knytter vennskap og føler at de er en viktig del av en gruppe.

All undervisning på Opprop gjennomføres i tråd med læreplanverket Kunnskapsløftet, og vi har et spesielt fokus på ny overordnet del. Vi samarbeider tett med skole og hjem gjennom hele skoleåret.

 

 

 

 

59.9130249 10.8356556