Oppfølging

Opprop: Oppfølging

Ungdommer som har deltatt på aktiviteter hos oss er alltid velkomne tilbake til Tveten gård. Tidligere elever blir invitert til å delta på ulike arrangementer i regi av Opprop og våre samarbeidspartnere.

Vi ønsker å tilby fjorårets elever et kurs hvor vi forbereder dem på hva som venter på videregående skole og veien videre. Elevene vil bli invitert til tre heldagssamlinger i løpet av året.

  • Tirsdag 04.12.18 (09.00-14.30)
  • Tirsdag 12.02.19 (09.00-14.30)
  • Tirsdag 30.04.19 (09.00-14.30)

 

59.9130249 10.8356556